Skeppare, däcksman & guide.

Sandkilen Helmi seglas med passagerare i syfte att dels ge Föreningen Helmis Vänner intäkter för att kunna driva och underhålla fartyget, dels för att ge många en upplevelse av Roslagens seglande kulturarv.
Det krävs därför att Helmis besättning ska ha såväl formell behörighet som förtrogenhet med  handhavandet av båten under både segel och motorgång. 

Helmi ska seglas och navigeras på ett säkert sätt - även vid hårt väder!

Som skeppare på Helmi ska man ha antingen fartygsbefälsbevis klass VIII eller den gamla skepparexamen. Dessutom ska man ha friskintyg för sjöfolk (inre sjöfart) som normalt behöver förnyas vart 4:e år. Som däcksman behöver man bara ha friskintyget och sedan den aspirantutbildning som är obligatorisk för både skeppare och däcksmän.

För alla som ingår i grundbesättningen på Helmi samt aspiranter ordnas förtrogenhetsutbildningar på våren varje år. Aspirantutbildningen är både teoretisk och praktisk och kan sträcka sig över en eller två säsonger. I normalfallet gäller det att medverka vid 5 seglingar för att som aspirant bli godkänd som ordinarie besättning. För att bli godkänd skeppare krävs vanligtvis fler seglingar under ett par säsonger.

Föreningens säkerhetsansvarige godkänner nya skeppare och föreningens skeppare kan godkänna nya däcksmän. För närvarande är en skeppare och flera däcksmän kvinnor!

Är Du intresserad av att bli skeppare,däcksman och/eller guide ombord på Sandkilen Helmi, går det bra att kontakta någon av nedanstående personer:

 

Bengt Eller, personal@helmi.se               0706-09 01 34
Karin Ekenbäck, personal@helmi.se       076-8182449
Christer Pettersson info@helmi.se           070-6697971

Per Ringhagen (säkerhetsansvarig)         0705-92 90 27

                                                                                                               Välkommen!