Spontana gåvor & bidrag!

Vi vill först sända ett varmt tack till alla Er, som genom åren bidragit med gåvor i samband med en bemärkelsedag eller begravning - en mycket speciell gest som blivit allt vanligare i vår föränderliga tid.

 

Samtidigt vill vi passa på att tacka för de spontana bidrag som skänkts till vår ideella organisation under åren som förflutit sedan sjösättningen 2002! 

Önskar Du ytterligare information om hur detta administreras av Föreningen Helmis Vänner, vänligen kontakta vår ordförande i Styrelsen.


Att själv välja var och hur det slutliga avskedet skall genomföras blir allt viktigare för många människor. Det är i dag möjligt att genomföra hela gravsättningen till havs eller kustnära. Läs gärna mer om dessa vackra farväl på denna sida >>

 

Se även nedanstående pdf-dokument.