Helmis styrelse 2017

Ordförande

Ansvarsområde - Marknadsansvarig, tf webmaster

Namn - Anders Broberg

E-post - info@helmi.se

Telefon - 070 496 10 91 

Anders har flerårig erfarenhet som företagsledare inom tryckeribranschen samt

som sjöscoutledare och ordförande i Sundbybergs Scoutkår.

Vice ordförande

Ansvarsområde - Säkerhetsansvarig, Utbildning & Rekrytering

Namn - Per Ringhagen

Telefon - 070 592 90 27

Per har varit aktiv som sjökapten under 43 år varav 17 år som befälhavare. Sedan 2004 skeppare på Helmi och styrelsemedlem i Föreningen Helmis Vänner.

Kassör

Ansvarsområde - Ekonomi & Bokföring

Namn - Rose Kaulbach

E-post - ekonomi@helmi.se

Telefon - 073 384 47 61 

Boende på Blidö med egen redovisningsbyrå. Lever tillsammans med Hartmut Kaulbach som var föreningens första ordförande och väl insatt i Helmis historia.

Ledamot

Ansvarsområde - Sekreterare, Personal

Namn - Karin Ekenbäck

E-post - personal@helmi.se

Telefon - 076 818 24 49

Karin bor sedan 2005 på Blidö. Hon är landkrabban som lyckats bli däcksman och är nu Helmi-frälst. Hon är föreningens sekreterare och hanterar även personalfrågor.

Ledamot

Ansvarsområde - Drift, Tillsyn & Fartygsunderhåll

Namn - Erik Roxell

Telefon - 070 882 11 40

Erik är barnfödd på Blidö. Hans far Gösta Roxell har seglat med Helmi då hon var i aktiv tjänst som sandkil. Arbetar på Lagerviks Båtvarv vid Norrsund.

Ledamot

Ansvarsområde - Bokning Öppna seglingar & Kundkontakter 

Namn - Gertrud Andreasson

E-post - bokning@helmi.se

Telefon - 073 073 30 75

Gertrud bor sedan 2008 på Eknäs (Blidö) - med stort intresse för skärgården. Hon är även diplomerad däcksman på Sandkilen Helmi.

Ledamot

Ansvarsområde - Bokning Charterseglingar & Externa kontakter 

Namn - Olle Norrby

E-post - charter@helmi.se

Telefon - 070 550 50 90

Olle med starka band till Blidö - med stort intresse för båtliv och snabba bilar. Han är även skeppare på Sandkilen Helmi.Adjungerade till styrelsen är: 

 

Bengt Eller (Besättningsplanering)  Tel. 070 609 01 34
E-post: personal@helmi.se


P-O Svensson (Besättningsplanering)  Tel. 070 246 03 48
E-post: personal@helmi.se

Håkan Lellky (Reparationer & Underhåll)  Tel. 070 542 00 79


Per Ottosson (Medlemsregister)  Tel. 070 490 37 70
E-post: medlem@helmi.se

Leif Josephsson (Juridik)  Tel. 070 513 32 60


 

Revisorer: 

Håkan Andreasson och Fred Rosenthal med Karin Österman som suppleant.

. . . to Top!