Sponsorer

Ett stort tack till Er alla som köpt Helmi-medaljen!

Vi tackar ödmjukt för alla spontana bidrag som skänkts till vår ideella organisation under åren!