Rekrytering av besättning

Helmis styrelse ägnade förra året mycket arbete åt att rekrytera besättningar, något som fortsätter i år. En viktig del i det arbetet är att utbilda intresserade personer så att föreningen kan erbjuda trygghet och säkra seglingar för våra kunder.Utbildningen pågår kontinuerligt med stöd av ett utbildningsmaterial som framtagits av styrelsen och övats under årliga förtrogenhetsseglingar. …

Rekrytering av besättning Läs mer »