Helmis vänner

Inställd segling

Seglingen till Ängsö den 6 juni ställs in pga bristande intresse. Det är verkligen tråkigt eftersom Ängsö är ett så fantastiskt ställe med en lång och intressant historia som naturreservat. När det avsattes som reservat såg det nog nästan ut som idag. I en mellanperiod ansågs det att ett naturreservat inte skulle solkas av människans …

Inställd segling Läs mer »

Rekrytering av besättning

Helmis styrelse ägnade förra året mycket arbete åt att rekrytera besättningar, något som fortsätter i år. En viktig del i det arbetet är att utbilda intresserade personer så att föreningen kan erbjuda trygghet och säkra seglingar för våra kunder.Utbildningen pågår kontinuerligt med stöd av ett utbildningsmaterial som framtagits av styrelsen och övats under årliga förtrogenhetsseglingar. …

Rekrytering av besättning Läs mer »