Ägare genom tiderna

Sandkilen Helmi – Basfakta

 

 

Helmi är en seglande sandkil från Roslagen. Båtar av i stort sett samma typ har funnits åtminstone från medeltiden och har sina rötter utvecklingsmässigt sett i den uråldriga klinkbyggda nordiska snipan. Helmis mått idag efter Sjöfartsverkets uppmätning 2001: längd  15,77 och bredd 5,19. Djupgåendet är c:a 1,7m och deplacementet ca 15 ton (8 brutto), segelyta c:a 150 kvm. Riggad med en mast, gaffelsegel och fock enligt 1800-talstraditionen.

 

 

1884/85 är det mest troliga byggåret (även om flera årtal som 1874 och 1880 nämns i den lokala muntliga traditionen) men kan ej med säkerhet fastställas även om båten enligt Skeppsmätarekontorets protokoll mäts första gången 1886 och då betecknas som ”nybygdt”. De flesta storbåtarna i Helmis generation mättes på våren i samband med jungfruresan till Stockholm efter byggnationen som oftast pågick under vintern.

 

 

Erik Andersson på Svartlöga var byggmästare och hans son Wiktor noteras som skeppare vid mättillfället den 10 maj 1886. Måtten anges till: längd 14,9 och bredd  4,65 (brutto 17,79). Alla övriga data saknas från denna tid.


1897

anges Anders Österman, Oxhalsö, som ägare i husförhörslängderna: ”Skepparen A.Ö född 1.7 1848 på Blidö, eg. storbåt Klara 11,39 ton, eg. storbåt Helmi 16,35 ton, eg. storbåt India 12 ton”

 

1892

köper Östermans granne på Oxhalsö, Calle Sjöblom, Helmi. Han har under 1891 redan varit hälftenägare.

 

1895

tar Helmi andrapris i ”kappseglingar med Roslagens storbåtar” den 30/6 på Baggensfjärden. Hon är en av 4 deltagande båtar. – Hon tar dessutom fjärdeplatsen den 28/7 vid den tredje seglingen samma år.

 

1897

tar Helmi förstapris i storbåtsseglingarna den 14/7.

 

1906

noteras Helmi som ”förbyggd” vid en ny skeppsmätning (som företas med anledningen av förbyggnaden). Hon har troligen detta år byggts om från klink till kravell, fått ett valv i akterskeppet, roder med hjärtstock och drill med ratt. Också den gamla underdäckskajutan har ersatts med en högre däckskajuta av samma typ som på de större vedjakterna.

 

1907

blir Helmi femma i ”kappseglingar för storbåtar” som detta år arrangeras av Stockholms Yachtklubb vid Saxarfjärden. 15 båtar startar, 13 fullföljer.

 

1912

deltar Helmi i ”uppvisningseglingar” under de olympiska seglingarna. 15 storbåtar deltar i seglingarna på Kanholmsfjärden, Helmi placerar sig åter som femma.

 

1922

blir sonen Einar Sjöblom hälftenägare i samband med slutlig avriggning och motorisering. Troligen installeras en 8 hkr Avance från J V Svenssons automobilfabrik i Augustendal, Nacka.

 

1936

kapas den seglande kölen för att båten ska bli mer grundgående.

 

1946

köper Nils Lagergren (fotograf vid Historiska Museet) Helmi och bygger om henne till seglande husbåt och kan enligt egen uppgift sätta 60 kvm segel. Namnbyte till ”Ellinor”.

 

1959

hyr Länsbiblioteket i Stockholm Helmi/Ellinor vår och höst av Lagergren och använder henne som bokbåt i Stockholms skärgård. Detta pågår i sex år fram till nästa ägarbyte.

 

1966

köper en Sundsvallsbo båten.

 

1967

köper Arne Kring i Hudiksvall båten.

 

1984

köper Gustaf Nilsson och Maria Bäckström Helmi/Ellinor och hon seglar åter till Stockholm där hon mest tjänar som husbåt vid Söder Mälarstrand.

 

1986

köper Anders Justrell henne den 6/9 och kör henne tillsammans med sin far Kjell upp till Björkö i Stockholms norra skärgård där hon torrsätts och förbereds för renovering genom att Lagergrens överbyggnad rivs och det gamla skrovet friläggs. Hon är nu i mycket dåligt skick och Justrells söker flera gånger statens skutstöd för skrovrenoveringen men får avslag varje gång. Namnbyte sker till Helmi.

 

1997

tar Sjöhistoriska museets Pär Stolpe kontakt med Anders och Kjell Justrell och införlivar Helmi i utställningsprojektet ”Människor och båtar i Norden”, en utställning som visas under kultur-huvudstadsåret 1998 i Stockholm. Anders skänker båten till sin far Kjell, Kjell lämnar båten som gåva till museet varvid han anställs för en total förbyggnad av båten och återställande till seglande Sandkil så som hon kan antas ha sett ut 1906 när hon just hade förbyggts. Sandkilen Gunhild av Ljusterö – en av de allra sista båtarna, byggd under 1900-talets första decennium med ungefär samma mått som Helmi, uppmätt av Lars G Lennmor – används som förebild eftersom inga bilddokument av Helmi från denna tid har kunnat återfinnas.

 

1998

fraktas Helmi landvägen från Björkö - där förbyggnadsarbetet pågått under ett halvår - till Djurgården i Stockholm. Hon placeras utanför Sjöhistoriska museet i ett specialkonstruerat båtskjul med öppna sidor för att museipubliken ska kunna följa Kjell Justrells arbete på båten in i minsta detalj. Museets vänförening står för merparten av kostnaderna för detta omfattande arbete. - Helmi registreras samtidigt i skeppsregistret hos Tingsrätten med Sjöhistoriska Museet (numera Statens Maritima Museer) som ägare.

 

1999

bildas Föreningen Helmis Vänner och ett avtal sluts med Sjöhistoriska om att överta den fortsatta renoveringen till seglande museibåt samt det kommande bruket och skötseln av båten. Den första styrelsen utgörs av Nils Rasmusson, Per Ottosson, Markus Markusson, Hartmut Kaulbach, Gösta Roxell, Erik "kulan" Wennberg och Ulf Edlund.


Den 15/1 transporterar Sjöhistoriska Museet Helmi på trailer till Stämmarsund på Blidö och överlämnandet sker till den nya vänföreningen.

 

2002

den 17/5 dras Helmi på såpade stockar ur skjulet i Stämmarsund för att den 19/5 sjösättas och begå den första provturen för motor inför c:a 3000 åskådare. Den 1/6 mastas Helmi på för första gången på 80 år och seglationen i Föreningen Helmis Vänners regi kan ta sin början. Den sista Sandkilen i Roslagen seglar igen!

 

Helmi får Hembygdförbundets kulturpris den 17 oktober 2002, se PDF-fil.

 

2005

Sandkilen Helmi får utmärkelsen K-märkt fartyg den 28 maj vid Wasamuseet. Vid samma tillfälle övergår ägandet till Föreningen Helmis Vänner.

 

2010

ersätts den gamla masten med en ny efter ett mastbrott utanför Norrsund på Blidö.

 

2011

ersätts både fock och stor med nya ocean-klassade segel.


Sandkilen Helmi är Medlemsfartyg i Sveriges Segelfartygsförening.


 

 

Stockholm den 19/11 2003

Anders Djerv  Pär Stolpe