Sponsoren

 

Vill Du också bli vår sponsor och synas på denna plats, vänligen kontakta vår Ordförande i Föreningen Helmis Vänner!

 

Ett stort tack till Er alla som köpt Helmi-medaljen!