Organisation 2011

Ordförande


Ansvarsområde - Marknadsansvarig

Namn - Anders Broberg

E-post - anders.broberg@live.se

Telefon - 0176-820 22  alt. 0704-96 10 91 

 

Anders har flerårig erfarenhet som företagsledare inom tryckeribranschen samt

som sjöscoutledare och ordförande i Sundbybergs Scoutkår.

Vice ordförande


Ansvarsområde - Säkerhetsansvarig, utbildning och rekrytering

Namn - Per Ringhangen

E-post - roden-marine@etanet.se

Telefon - 0176-418 08  alt. 0705-92 90 27

 

Per har varit aktiv som sjökapten under 43 år varav 17 år som befälhavare. Sedan 2004 skeppare på Helmi och styrelsemedlem i Föreningen Helmis Vänner.

Kassör


Ansvarsområde - Webmaster

Namn - Hans Brismo

E-posthans.brismo@bredband.net

Telefon - 0176-825 10  alt.  0708-58 12 00

 

Hans har tidigare varit verksam som delägare i ett finsnickeri i Stockholm under 15 år. Bor numera permanent på Blidö och har ett stort intresse för fartyg och båtar.

Sekreterare


Ansvarsområde - Utfärder, program och kundvård

Namn - Maud Nevrell

E-post - maud.nevrell@gmail.com

Telefon - 0176-884 58  alt.  0703-03 51 00

 

Maud är psykolog och psykoterapeut till yrket med viss erfarenhet av turism.

Roslagsbo sedan några år med stort intresse för skärgården och gamla skutor.

Ledamot


Ansvarsområde - Marknad och medlemsrekrytering

Namn - Sören Norrby

E-postnorrby.0854021497@telia.com

Telefon - 08-540 214 97  alt.  0707-97 78 48

 

Sören (fd Ordförande) har varit med oss länge och har en gedigen erfarenhet i vår bransch. Tidigare har han varit aktiv i många liknande föreningar.

Ledamot


Ansvarsområde - Drift och Fartygsunderhåll

Namn - Erik Roxell

E-post - erik.roxell@hem.utfors.se

Telefon - 0176-824 76  alt. 0708-82 11 40

 

Erik är barnfödd på Blidö. Hans far Gösta Roxell har seglat med Helmi då hon var i aktiv tjänst som sandkil. Arbetar på Lagerviks Båtvarv vid Norrsund.

Ledamot


Ansvarsområde - Drift och Fartygsunderhåll

Namn - Atte Blomberg

E-post - bi.blomberg@telia.com

Telefon - 0176-826 69  alt. 0733-90 05 56 

 

Atte har varit skeppare ombord på Helmi i många år, med permanent

adress  Blidö - "En ö solen med skärgårdshavet som granne".

Inviterade till styrelsemöten och kontinuerligt informerad samt adjungerade

till organisationen är;

 

 

Leif Josephsson (Juridik)  Tel. 0705-133260  alt. 0176-811 67

E-post: leif.josephsson@glocalnet.net

 

Bengt Eller (Planering/Bokning)  Tel. 0706-090134  alt. 0176- 824 49

E-post: beller@ebrev.nu

 

P-O Svensson (Planering/Bokning)  Tel. 0702-460348  alt. 0176-811 85  

E-post: p.o.svensson@glocalnet.net 

 

Rose Kaulbach (Redovisning)  Tel. 0733-844761

E-post: rose.kaulbach@blidobygden.se

 

Per Ottosson (Medlemsregister)  Tel. 0176-820 27

E-post: brittoper@yahoo.se

 

Revisorer: Eva Roxell och Karin Österman med Agneta Wennberg

som ersättare.