Gamla mallen

Förslag 1

Norrpada

Norrpadas naturreservat ligger i ytterskärgården. Karaktäristiskt för öarna är de vackert glacialslipade hällarna med tydliga isräfflor.

Reservatet omfattar Skärgårdsstiftelsens markinnehav inom Norrpada skärgård och karaktäriseras av höga bergknallar. På en del öar finns dalsänkor med al, ask, asp och idegran.

Ängsfloran innehåller arter som storrams, ramslök, spenört, kungsmynta och ormbär. På Hallskär och Idskär finns ett stort bestånd av idegran. Reservatet är värdefullt för häckande sjöfågel. Inom Norrpada finns många fina naturhamnar.

Boka seglingar till Norrpada

Start Dag & tid Pris Ledare    
Norrpada
Lör 09.00-17.00 1 ggr. Start 17/6. Avgift 1200:-.
Ledare Clas-Håkan.
17/6 Lör 09.00-17.00 1200:- Clas-Håkan Info 10 anmälda till 12 platser

Förslag 2

Norrpada

Norrpadas naturreservat ligger i ytterskärgården. Karaktäristiskt för öarna är de vackert glacialslipade hällarna med tydliga isräfflor.

Reservatet omfattar Skärgårdsstiftelsens markinnehav inom Norrpada skärgård och karaktäriseras av höga bergknallar. På en del öar finns dalsänkor med al, ask, asp och idegran.

Ängsfloran innehåller arter som storrams, ramslök, spenört, kungsmynta och ormbär. På Hallskär och Idskär finns ett stort bestånd av idegran. Reservatet är värdefullt för häckande sjöfågel. Inom Norrpada finns många fina naturhamnar.

Norrpada

Norrpadas naturreservat ligger i ytterskärgården. Karaktäristiskt för öarna är de vackert glacialslipade hällarna med tydliga isräfflor.

Reservatet omfattar Skärgårdsstiftelsens markinnehav inom Norrpada skärgård och karaktäriseras av höga bergknallar. På en del öar finns dalsänkor med al, ask, asp och idegran.

Ängsfloran innehåller arter som storrams, ramslök, spenört, kungsmynta och ormbär. På Hallskär och Idskär finns ett stort bestånd av idegran. Reservatet är värdefullt för häckande sjöfågel. Inom Norrpada finns många fina naturhamnar.

Boka seglingar till Norrpada

Start Dag & tid Pris Ledare    
Norrpada
Lör 09.00-17.00 1 ggr. Start 17/6. Avgift 1200:-.
Ledare Clas-Håkan.
17/6 Lör 09.00-17.00 1200:- Clas-Håkan Info 10 anmälda till 12 platser

Förslag 3

Norrpada

Norrpadas naturreservat ligger i ytterskärgården. Karaktäristiskt för öarna är de vackert glacialslipade hällarna med tydliga isräfflor.

Reservatet omfattar Skärgårdsstiftelsens markinnehav inom Norrpada skärgård och karaktäriseras av höga bergknallar. På en del öar finns dalsänkor med al, ask, asp och idegran.

Ängsfloran innehåller arter som storrams, ramslök, spenört, kungsmynta och ormbär. På Hallskär och Idskär finns ett stort bestånd av idegran. Reservatet är värdefullt för häckande sjöfågel. Inom Norrpada finns många fina naturhamnar.

Boka seglingar till Norrpada

Start Dag & tid Pris Ledare    
Norrpada
Lör 09.00-17.00 1 ggr. Start 17/6. Avgift 1200:-.
Ledare Clas-Håkan.
17/6 Lör 09.00-17.00 1200:- Clas-Håkan Info 10 anmälda till 12 platser