Helmis vänner

Föreningen Helmis Vänner bildades för att återföra Sandkilen Helmi till hembygden, för att slutföra en komplicerad renovering och för att framgent vårda henne och se till att hon kom till aktivt bruk som ett levande kulturminnesmärke. Bakgrunden var följande.

Under sommaren/hösten 1998 togs kontakter mellan Sjöhistoriska Museet och den Ideella Föreningen Blidöbygden 2000. Museet hade då i sin vård en piggskuta i ganska dåligt skick som museet inte längre kunde härbergera. Eftersom skutan hade sitt ursprung på Svartlöga var museets tanke att den kunde få ett nytt liv i Blidöbygden. Turistkonsulenten i Norrtälje Kommun såg också piggskutan Helmis återkomst till Blidöbygden som ett intressant turistskapande projekt. Hon flyttades från Sjöhistoriska Museet till Blidö den 15 januari 1999. Detta kom att innebära ett kärt återseende såväl som ett återskapande av en del av bygdens historia. En fantastisk gåva, som nu är en tillgång och en symbol för ett stort turistprojekt med centrum i Stämmarsund. Helmi låg där under förbyggnaden och där har hon nu sin naturliga hemmahamn. Förbyggnaden omfattade – bland mycket annat – fördäck, skarndäck, akterdäck, kajuta, garnering, motor, roder, rigg, segel samt drevning och målning.

Kjell Justrell och annan frivillig arbetskraft från bygden genomförde arbetet på Helmi.

Färdigställandet har skett genom ideella insatser och sponsorstöd, både i form av kapital och material – inte minst från lokala sponsorer. Helmi sjösattes den 19 maj 2002. Fer än 3000 besökare deltog vid sjösättningen.

Sedan första sjösättningen har Helmi seglat under många somrar. Det har blivit många turer ut i vår skärgård med Söderarm i norr och Möja i söder som naturliga gränser – ibland har turerna varit också varit längre.

Föreningen har för närvarande fler än 400 medlemmar, ca 25 matroser och 10 skeppare. Det finns hela tiden ett behov av nya matroser och skeppare – en av föreningens uppgifter är att utbilda dem som vill vara med. Det finns många uppgifter för föreningen så den har behov av aktiva medlemmar med alla typer av kunskaper och kompetenser. Det finns att göra för alla! Kom med och stöd verksamheten att bevara ett K-märkt fartyg och ha trevligt men många intressanta människor!

Välkommen som medlem!