Föreningen Helmis Vänner

Under sommaren/hösten 1998 togs kontakter mellan Sjöhistoriska Museet och den Ideella Föreningen Blidöbygden 2000, som i samverkan med turistkonsulenten i Norrtälje Kommun såg piggskutan Helmis återkomst till Blidöbygden som ett intressant turistskapande projekt. Hon flyttades från Sjöhistoriska Museet till Blidö den 15 januari 1999. Detta kom att innebära ett kärt återseende såväl som ett återskapande av en del av bygdens historia. En fantastisk gåva, som nu är en tillgång och en symbol för ett stort turistprojekt med centrum i Stämmarsund. Helmi låg där under förbyggnaden och där har hon nu sin naturliga hemmahamn. 

Föreningen Helmis Vänner bildades för att återföra Sandkilen Helmi till hembygden och slutföra den komplicerade renoveringen. Förbyggnaden omfattade – bland mycket annat – fördäck, skarndäck, akterdäck, kajuta, garnering, motor, roder, rigg, segel samt drevning och målning.

Kjell Justrell och annan frivillig arbetskraft från bygden genomförde arbetet på Helmi.
Färdigställandet har skett genom ideella insatser och sponsorstöd, både i form av kapital och material – inte minst från lokala sponsorer. Helmi sjösattes den 19 maj 2002. Det var en folkfest utan like i Blidös historia med fler än 3000 besökare. Nu står Helmi till förfogande för seglingar i olika former. Detta är en annan uppgift än att förbygga henne och detta ställer stora och nya krav på föreningens insatser.

Du som inte redan är medlem är välkommen som medlem i Föreningen Helmis Vänner – ett stöd i verksamheten med att bevara ett K-märkt fartyg!

Detaljbild från förbyggnaden,