Styrelse föreningen Helmis vänner

Bild på en kvinna som sitter på klippor. I bakgrunden syns öppet hav och blå himmel.

Ordförande – Milo Dahlmann

Ansvarsområde: Medlemsregister, medlemsservice.
E-post: ordf@helmi.se
Telefon: 073-352 59 55
Kommer att göra allt för att du ska trivas i föreningen. Är också skeppare på Helmi.

Ledamot – Bo Gustavsson

Ansvarsområde: Säkerhetsansvarig, drift och underhåll samt utbildning.
E-post: info@helmi.se
Telefon: 070-522 79 02
Bo är skeppare på Helmi och har rötter i rederiverksamhet.

Ledamot – Birgitta Bergman

Ansvarsområde: Sekreterare
E-post: birgitta.i.bergman@gmail.com
Telefon: 070-456 12 97
Nyinflyttad i Stämmarsund, blev fascinerad över Helmi vid första anblicken.
Har ingen större båtvana än, mer ser fram emot att lära sig mer.

Ledamot – Elmar Jehle

Ansvarsområde: Marknadsföring och sociala medier.
E-post: elmar@comhem.se
Telefon: 070-040 69 86
Elmar älskar hav och skärgård, segling med Helmi på sommaren och långfärds
skridskoåkning på vintern. Är numera bosatt på Blidö. Matros på Helmi.

Ledamot – Jan Smedberg

Ansvarsområde: Ekonomi
E-post: jan.smedberg@telia.com
Telefon: 070-515 86 59
Jan är sommarboende på Granö på Blidö, är seglare sedan många år både i egen båt
och med Helmi. Matros på Helmi.

Suppleant

Ann-Christin Lindgren – Bokning och kundkontakter

Adjungerade till styrelsen

Peder Melin – drift och underhåll
Mansan Melin-Åström – bemanning
Jan Nygren

Valberedning

Monica Mantel
Karin Ekenbäck

Revisorer

Håkan Andreasson,
Christer Pettersson
,
Lennart Fridh (suppleant)

Avgående styrelse-ledamöter från 2023

Rolf Blomberg
Christer Marking

Avgående suppleanter

Ingalill Wikberg