Helmis historia

1886

Helmi byggs på Svartlöga.

1887

Anders Österman, Oxhalsö, anges som ägare i husförhörslängderna: ”Skepparen A.Ö född 1.7 1848 på Blidö, eg. storbåt Klara 11,39 ton, eg. storbåt Helmi 16,35 ton, eg. storbåt India 12 ton”

1892

Östermans granne på Oxhalsö, Calle Sjöblom, köper Helmi. Han har under 1891 redan varit hälftenägare.

1895

Helmi tar andrapris i ”kappseglingar med Roslagens storbåtar” den 30/6 på Baggensfjärden. Hon är en av 4 deltagande båtar. – Hon tar dessutom fjärdeplatsen den 28/7 vid den tredje seglingen samma år.

1897

Helmi tar förstapris i storbåtsseglingarna den 14/7.

1906

Helmi noteras som ”förbyggd” vid en ny skeppsmätning (som sker med anledningen av förbyggnaden). Hon har troligen detta år byggts om från klink till kravell, fått ett valv i akterskeppet, roder med hjärtstock och drill med ratt. Också den gamla underdäckskajutan har ersatts med en högre däckskajuta av samma typ som på de större vedjakterna.

1907

Helmi blir femma i ”kappseglingar för storbåtar” som detta år arrangeras av Stockholms Yachtklubb vid Saxarfjärden. 15 båtar startar, 13 fullföljer.

1912

Helmi deltar i uppvisningseglingar under de olympiska seglingarna. 15 storbåtar deltar i seglingarna på Kanholmsfjärden, Helmi placerar sig åter som femma.

1922

Calle Sjöbloms son Einar Sjöblom blir hälftenägare i samband med slutlig avriggning och motorisering. Troligen installeras en 8 hkr Avance från J V Svenssons automobilfabrik i Augustendal, Nacka.

1936

Den seglande kölen kapas för att båten ska bli mer grundgående.

1946

Nils Lagergren (fotograf vid Historiska Museet) köper Helmi och bygger om henne till seglande husbåt och kan enligt egen uppgift sätta 60 kvm segel. Namnbyte till ”Ellinor”.

1959

Länsbiblioteket i Stockholm hyr Helmi/Ellinor vår och höst av Lagergren och använder henne som bokbåt i Stockholms skärgård. Detta pågår i sex år fram till nästa ägarbyte.

1966

En Sundsvallsbo köper Helmi/Ellinor.

1967

Arne Kring i Hudiksvall köper Helmi/Ellinor.

1984

Gustaf Nilsson och Maria Bäckström köper Helmi/Ellinor och seglar henne åter till Stockholm där hon tjänar som husbåt vid Söder Mälarstrand.

1986

den 6/9 köper Anders Justrell Helmi/Ellinor och kör henne tillsammans med sin far Kjell upp till Björkö i Stockholms norra skärgård. Där torrsätts hon och förbereds för renovering genom att Lagergrens överbyggnad rivs och det gamla skrovet friläggs. Hon är nu i mycket dåligt skick och Justrells söker flera gånger statens skutstöd för skrovrenoveringen men får avslag varje gång. Namnbyte sker till Helmi.

1997

Sjöhistoriska museets Pär Stolpe tar kontakt med Anders och Kjell Justrell och införlivar Helmi i utställningsprojektet ”Människor och båtar i Norden”, en utställning som visas under kultur-huvudstadsåret 1998 i Stockholm. Anders skänker båten till sin far Kjell, Kjell lämnar båten som gåva till museet varvid han anställs för en total förbyggnad av båten och återställande till seglande Sandkil så som hon kan antas ha sett ut 1906 när hon just hade förbyggts. Sandkilen Gunhild av Ljusterö – en av de allra sista båtarna, byggd under 1900-talets första decennium med ungefär samma mått som Helmi, uppmätt av Lars G Lennmor – används som förebild eftersom inga bilddokument av Helmi från denna tid har kunnat återfinnas.

1998

Helmi fraktas via landvägen från Björkö – där förbyggnadsarbetet pågått under ett halvår – till Djurgården i Stockholm. Hon placeras utanför Sjöhistoriska museet i ett specialkonstruerat båtskjul med öppna sidor för att museipubliken ska kunna följa Kjell Justrells arbete på båten in i minsta detalj. Museets vänförening står för merparten av kostnaderna för detta omfattande arbete. Helmi registreras samtidigt i skeppsregistret hos Tingsrätten med Sjöhistoriska Museet (numera Statens Maritima Museer) som ägare.

1999

Föreningen Helmis Vänner bildas på Blidö och ett avtal sluts med Sjöhistoriska om att överta den fortsatta renoveringen till seglande museibåt samt det kommande bruket och skötseln av båten. Den första styrelsen utgörs av Nils Rasmusson, Per Ottosson, Markus Markusson, Hartmut Kaulbach, Gösta Roxell, Erik ”kulan” Wennberg och Ulf Edlund.

Den 15/1 transporterar Sjöhistoriska Museet Helmi på trailer till Stämmarsund på Blidö och överlämnandet sker till den nya vänföreningen. Helmi står i ett platsbyggt skjul på det som idag är Markusplatsen.

2002

Den 17/5 dras Helmi på såpade stockar ur skjulet i Stämmarsund för att den 19/5 sjösättas och begå den första provturen för motor inför c:a 3000 åskådare. Den 1/6 mastas Helmi på för första gången på 80 år och seglationen i Föreningen Helmis Vänners regi kan ta sin början. Den sista Sandkilen i Roslagen seglar igen!

Helmi får Hembygdsförbundets kulturpris den 17 oktober.

2005

Sandkilen Helmi får utmärkelsen K-märkt fartyg den 28 maj vid Wasamuseet. Vid samma tillfälle övergår ägandet till Föreningen Helmis Vänner.

2009

Mastbrott vid en öppen segling på Gräsköfjärden, på väg mellan Bullerskär och Kudoxa

2010

Den gamla masten ersätts med en ny efter ett mastbrottet året före.

2011

både fock och stor ersätts med nya ocean-klassade segel.

Sandkilen Helmi fyller 125 år (1886 – 2011).

2012

Jubileum den 19 maj. Sandkilen Helmi – 10 år i sjön.

2021
På hösten 2021 tas Helmi upp på land i Bromskär. Skrovet är ganska otätt. På vårvintern 2022 drevas skrovet och beckas.

2022
På våren sjösatts Helmi och tätningen av skrovet visar sig vara lyckad. Efter en lång seglingsäsong ligger Helmi vid kaj i Stämmarsund.