In memoriam

Rose Kaulbach

I slutet av januari 2023 nåddes vi av det tragiska beskedet att Rose Kaulbach efter en längre tids sjukdom lämnat oss.

Rose och hennes make Hartmut Kaulbach var några av de personer som tidigast engagerade sig i omhändertagandet och renoveringen av Sandkilen Helmi i slutet av 1990-talet. Det var i det läget ett mycket stort och osäkert projekt som fördes till ett lyckligt slut tack vare stora ideella insatser och stöd från bl.a. Sjöfartsmuseet.

Rose har sedan starten stött föreningen i flera olika funktioner, både som styrelseledamot och besättningsmedlem, under många år har hon som kassör hållit Helmi’s ekonomi i ett fast grepp. Helmi låg henne varmt om hjärtat. Vi kommer att minnas henne som en mycket engagerad och målinriktad kamrat samt en av flera initiativtagare till Helmi-projektet som har betytt så mycket för Blidöbygden. Hon lämnar oss med stor saknad.