Integritetspolicy

Ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Föreningen Helmis vänner med organisationsnummer 802408–0304 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats.

Kakor

Denna webbplats använder så kallade kakfiler, cookies. Vi använder kakor t ex för att hålla reda på att den person som slutför en anmälan är samma person som påbörjat den. Vi använder dem också för att hålla koll på om en person är inloggad och i så fall vilka rättigheter den personen har.

Boknings- och medlemssystem

Boknings – och medlemssystemet på denna webbplats tillhålls av företaget CogWork AB. Vid bokning av aktiviteter och ansökan om medlemskap får du godkänna registreras som en användare i deras tjänst och dina bokningar kopplas dit. Finns du redan tidigare registrerad i tjänsten kommer dina nya bokningar att kopplas till ditt befintliga användarkonto. Du behöver inte men kan om du så önskar logga in till ditt användarkonto för att själv hålla koll på dina bokningar och dina uppgifter. Inloggning kan göras minaaktiviteter.se.

Helmi är ensamt personuppgiftsansvarig för alla uppgifter som rör dina bokningar och medlemskap. Medan CogWork AB hanterar dessa uppgifter i egenskap av personuppgiftsbiträde men har enligt avtal rätt att använda informationen för analyser och för att erbjuda en personligt anpassad tjänst till dig

Om din bokning avser andra personer än dig själv eller barn som du har ett föräldraansvar för så måste själv du informera berörda om behandlingen av deras personuppgifter.

Mer information om hantering av personuppuppgifter finns i de villkor du får godkänna vid bokning av en aktivitet och vid medlemsansökan.