Jämställhetspolicy

Inom föreningen gäller jämställdhet samt nolltolerans mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling.

Alla medlemmar har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom samtliga delar av föreningens verksamhet.

Jämställdhet betyder också att vi uppmärksammar attityder, normer, värderingar och ideal. Vi uppmärksammar utöver ovanstående även språkbruk och beteenden för att värna mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

   

   

   

Vi arbetar inkluderande och behandlar alla lika oavsett kön, socioekonomisk grupp, var i landet man bor, etnicitet, ålder, sexuell orientering och funktionsförmåga.

Om medlem bryter mot denna jämställdhetspolicy riskerar denne uteslutning efter prövning hos styrelsen

För vissa positioner inom föreningen krävs formell kompetens samt teoretiska och/eller praktiska förmågor. Kraven för dessa positioner skall prövas enbart på kompetens och förmågor och prövas lika för alla..