Om Helmi

Den sista autentiska sandkilen

Helmi byggdes i början av 1880-talet av Erik Andersson på Svartlöga, med hemmahamn på Blidö 1887-1946. Den numera 125-åriga Sandkilen har en lång historia som fraktfartyg i Stockholms skärgård. Hon ägdes av Familjen Sjöblom under 60 år fram till mitten av 40-talet. Därefter hade hon ett flertal ägare. Vid ett tillfälle byggdes hon om till husbåt och användes även som bokbåt under en period. Därefter var hon plötsligt spårlöst borta!

På 1970-80 talen sades det att alla Stockholms skärgårds roslagsskutor var försvunna, att inte något skrov av vare sig sandkilen, slupen eller vedjakten bevarats. Roslagsskutan fanns bara kvar som modeller, på foton, på några fåtaliga ritningar och i full skala endast som ett replikbygge, vedjakten Sofia Linnéa.

Helt sensationellt uppdagades det dock 1986 att ett exemplar av sandkilen faktiskt existerar – nämligen Helmi med ursprunglig hemmahamn på Blidö. Hennes illa medfarna skrov skänktes av upphittarna Kjell och Anders Justrell till Sjöhistoriska Museet som uppdrog till båtbyggaren Kjell Justrell att förbygga (renovera) skrovet.

I början av 1999 kom Helmi åter till Blidö med trailer och renoveringen fortsatte i Föreningen Helmis Vänners regi. Arbetet gjordes efter gamla uppmätningsritningar för att i görligaste mån återskapa en sandkil med ursprunglig kvalitet och egenskaper. Helmi utrustades även med toalett och kapell över lastutrymmet. Detta möjliggör en njutbar segling under alla väderförhållanden. Hon sjösattes slutligen under högtidliga former den 19 maj 2002 vid Stämmarsund, som är hennes nya hemmahamn. Det var en folkfest utan dess like i Blidös historia med fler än 3000 besökare.

Sandkilen Helmi är nu renoverad till ett fantastiskt skick av Sjöhistoriska Museet och av Föreningen Helmis Vänner på Blidö, som numera förvaltar och äger henne. Hon är en viktig del av skärgårdens kulturarv och är K-märkt. Helmi är även en symbol för den livskraftiga Blidöbygden. Avsikten är nu att nyttja henne för utbildning och ungdomsverksamhet, seglingar för medlemmar, sponsorer etc.

Kom gärna och beskåda Helmi där hon nu ligger i sin nya hemmahamn vid Stämmarsund på Blidö!


© 2023 Föreningen Helmis Vänner. Skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
E-post: info@helmi.se