Styrelse 2023

Ordförande
Ansvarsområde: Medlemsregister, medlemservice
Namn: Rolf Blomberg
E-post: medlem@helmi.se
Telefon: 073-376 00 11
Kommer att göra allt för att du ska trivas i föreningen. Är också skeppare på Helmi.

Ledamot
Ansvarsområde: Säkerhetsansvarig, drift och underhåll samt utbildning
Namn: Bo Gustavsson
E-post: info@helmi.se
Telefon: 070 522 79 02
Bo är skeppare på Helmi och har rötter i rederiverksamhet

Ledamot
Ansvarsområde: Sekreterare
Namn: Birgitta Bergman
E-post: birgitta.bergman@gmail.com
Telefon: 070 456 12 97
Nyinflyttad i Stämmarsund, blev fascinerad över Helmi vid första anblicken.
Har ingen större båtvara än, mer ser fram emot att lära sig mer.

Ledamot
Ansvarsområde: Marknadsföring och sociala medier
Namn: Elmar Jehle
E-post: elmar@comhem.se
Telefon: 070 040 69 86
Elmar älskar hav och skärgård, segling med Helmi på sommaren och långfärds
skridskoåkning på vintern. Är numera bosatt på Blidö. Matros på Helmi

Ledamot
Ansvarsområde: IT
Namn: Christer Marking
E-post: christer.marking@gmail.com
Telefon: 0707897172
Christer är sommarboende på Blidö. Skeppare på Helmi

Ledamot
Ansvarsområde: Ekonomi
Namn: Jan Smedberg
E-post: jan.smedberg@telia.com
Telefon: 070 515 86 59
Jan är sommarboende på Granö på Blidö, är seglare sedan många år både i egen båt
och med Helmi. Matros på Helmi.

Adjungerade till styrelsen
Ann-Christin Lindgren, bokning och kundkontakter
Peder Melin, drift och underhåll
Mansan Melin-Åström, bemanning

Valberedening
Ingalill Wikberg och Karin Ekenbäck
Revisorer
Håkan Andreasson, Lennart Fridh, Christer Pettersson (suppleant)

Avgående styrelseledamöter från styrelsen 2022
Olle Norrby, Gertrud Andréasson och Karin Ekenbäck.
Avgående suppleanter
Anders Broberg, Rose Kaulbach