Förtrogenhetsegling

Efter en långt vinteruppehåll behöver Helmis besättningar fräscha upp sina kunskaper inför seglingssäsongen. Föreningen Helmis Vänner ordnar varje vår träningsseglingar med Helmis besättningar för att öka besättningarnas fortrogenhet med materiel och metoder.

Förtrogenhetsseglingarna äger rum vid tre tillfällen:
Torsdagen den 25 maj
Fredagen den 26 maj
Söndagen den 28 maj

Kontakta Malena för mer information.

Boka Förtrogenhetssegling

Start Dag & tid Pris Ledare    
Norrpada
Lör 09.00-17.00 1 ggr. Start 17/6. Avgift 1200:-.
Ledare Clas-Håkan.
17/6 Lör 09.00-17.00 1200:- Clas-Håkan Info 10 anmälda till 12 platser