Rekrytering av besättning

Helmis styrelse ägnade förra året mycket arbete åt att rekrytera besättningar, något som fortsätter i år. En viktig del i det arbetet är att utbilda intresserade personer så att föreningen kan erbjuda trygghet och säkra seglingar för våra kunder.
Utbildningen pågår kontinuerligt med stöd av ett utbildningsmaterial som framtagits av styrelsen och övats under årliga förtrogenhetsseglingar. Alla matroser och skeppare ska delta i dem. Helmis besättning utgörs av både män och kvinnor som behöriga både skeppare och matroser.
2022 antogs 14 aspiranter. Samtliga läkarundersöks för det friskintyg som Sjöfartsmyndigheten kräver för tjänstgöring på ett fartyg, Efter genomgången utbildning får matroser sitt diplom, som ger dem rätt att tjänstgöra ombord. För skeppare krävs dessutom extern utbildning till nautisk behörighet klass 8. Styrelsen hoppas kunna rekrytera till en utökad besättning under 2023

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *