Följ också vårt  nyhetsflöde via FaceBook 

[2021-07-05] Rekrytering av besättning

Helmis styrelse har under året ägnat mycket arbete åt att rekrytera besättningar. En viktig del i det arbetet är att utbilda intresserade personer så att Föreningen kan erbjuda trygghet och säkra seglingar för våra kunder.
Utbildningen pågår kontinuerligt med stöd av ett utbildningsmaterial, som framtagits av styrelsen och övats under årliga förtrogenhetsseglingar som alla matroser och skeppare ska delta i. Helmis besättning utgörs av både män och kvinor som behöriga både skeppare och matroser.
I år har 14 aspiranter anmält sig. Samtliga måste genomgå en läkarundersökning för att få det friskintyg som Sjöfartsmyndigheten kräver för att få tjänsgöra på ett fartyg, Efter genomgången utbildning får matroser sitt diplom, som ger dem rätt att ttjänstgöra ombord. För skeppare krävs dessutom extern utbildning till nautisk behörighet klass 8.

[2021-05-09] Till minne av skepparen Håkan Lellky

Helmiskeppare Håkan Lellky Helmiskeppare Håkan Lellky
En yrkessjöman har seglat ifrån oss och förtöjt för gott.

Att segla med frivilliga och duktiga besättningar kräver kunskaper och egenskaper av någon som Håkan som seglat i över 40 år främst i Sjöfartsverkets verksamhet som sjökapten och även arbetat med att hålla svenska sjökort uppdaterade liksom våra farleder rätt utrustade. Håkan har även en gedigen kunskap om drift och underhåll av träbåtar som Sandkilen Helmi.  Och det rörde sej inte bara om kunskapen om drift och underhåll av skrov och rigg. Det gällde också att få folk att hjälpa till med detta. Det här svåra arbetet kunde Håkan genomföra till allas stora beundran och belåtenhet och man kan säga att utan Håkan hade det nog varit svårt att genomföra Helmis amitiösa seglingsprogram över huvud taget. Att skapa förutsättningar även under vinterhalvåret så att Helmi kunde ligga säkert förtöjd och med tillsyn innebar ju bara det ett stort engagemang från Håkans sida.
Själv har jag känt Håkan sen början av 90 talet då vi deltog i en kurs som det då hette ”on – scene – commander”   i Sjöfartsverkets kursanläggning  på Arkö i Östergötlands skärgård. Detta var början på en lång relation, innan jag visste att han skulle bo på Rådmansö. Och glädjen blev ju stor då han började intressera sej för Helmi . Han blev skeppare i Helmi 2013 om jag inte minns fel.
Nu är allt annorlunda och Helmi får segla vidare utan Håkans  insatser.
Vi saknar honom som god vän och arbetskamrat.
 
Per Ringhagen för
Föreningen Helmis vänner

[2021-03-24]  Reservmasten har fått ett nytt plåttak i Bromskär

Reservmastens nya plåttak i Bromskär Reservmastens nya plåttak i Bromskär

Helmis reservmast, som i mars flyttades till parkeringsplatsen i Bromskär har nu fått ett rejält plåttak som ska skydda den från väder och vind. Det kan ju förhoppningsvis dröja många år innan den behövs ombord på Helmi. Under tiden ska den slipas, oljas (där det behövs) och fernissas ett jobb som troligtvis kommer att göras under ledning av vår timmerman Birger Norman, som också har sett till att det nya plåttaket kommit på plats.
 

Reservmasten i skydd mot väder och vind Reservmasten i skydd mot väder och vind
En titt in under taket visar att masten nu är väl skyddad. Plåttket går också att öppna i sektioner för att underlätta slutbearbetningen av masten. Det är också meningen att reservmasten vintertid får dela plats med den ordinarie masten och den långa bommen

[2021-03-16]  Stämmohandlingar 2021

Stämmohandlingar 2021 Stämmohandlingar 2021

Stämmohandlingar har skickats ut med e-post till alla medlemmar med e-pstadress. Den bifogade filen blev dock mycket stor och kanske därför inte kunde läsas av alla mottagare. Därför publiceras stämmohandlingarna även här på webbsidan.Vill du läsa stämmohandlingarna kan du klicka på bilden här intill-->

[2021-02-16]  Medlemsbrev 1 2021

Medlemsbrev 1 2021 Medlemsbrev 1 2021

Styrelsen hr skickat ett medlemsbrev till alla medlemmar som inte ännu betalat in medlemsavgiften för 2021. Brevet innehåller även en del information om planerade seglingar denna säsong. Därför publiceras brevet även här på webbsidan.Vill du läsa medlemsbrevet kan du klicka på bilden här intill-->

[2021-01-22]  Flytt av reservmasten till Bromskär

Nya bockar placeras i Bromskär Nya bockar placeras i Bromskär

En reservmast till Helmi som legat hos Roxells i Österäng för bearbetning flyttas nu till Bromskär där vi nu sedan ett par år tar upp Helmi för renoveringsarbeten. Ännu är inte masten flyttad, men ett tappert gäng Helmi-besättningar samlades först på Bromskär för att ställa upp nytillverkade bockar och senare i Österäng för att frilägga reservmasten som ska flyttas till Bromskär.

 

Reservmasten har sedan den fälldes och transporterades till Österäng varit täckt med ett långt plasttak under tiden som den sågades, hyvlades och slipades till rätt dimensioner. Nu var det dags, inför flytten att riva taket så att det  gick att lyfta den för transport av Jidde till Bromskär.
Reservmasten frilagd och klar för transport
Här ligger reservmasten på nytillverkade bockar i Bromskär. Bockarna har gjortstillräckligt breda för att även rymma ordinarie masten och bommen när Helmi tas upp här varannan vinter. Taket över masten ska göras i sektioner av plåt för att hålla mot naturkrafterna bättre än plasten. 

[2020-11-04] Till minne av Gösta Roxell

Hedersmedlem Gösta Roxell Hedersmedlem Gösta Roxell


Det finns inte någon som genom åren har haft så stor anknytning till och betydelse för sandkilen Helmi  som Gösta Roxell.
Göstas morfar, Carl Sjöblom, ägde Helmi under många år. 1942 arbetade Gösta som tredjedels-karl på Helmi under skepparen Einar Sjöblom, som var hans morbror. De skeppade maskiner, trämaterial, grus och cement. 1946 sålde familjen Sjöblom Helmi
och hon försvann från Blidö.
 
Helmi återkom till Blidö 1999  tack vare att Gösta och några andra entusiaster var drivande i frågan och bildade Föreningen Helmis vänner, vilket resulterade i att Sjöhistoriska lämnade över Helmi hit. Gösta var sedan under flera år aktiv i den första styrelsen för Föreningen Helmis vänner.
 
När Helmi kom åter till Blidö hade en del restaureringar gjorts men mycket arbete återstod. Till att börja med var Gösta med och rustade båten, som behövde förbyggnad av fördäck, skarndäck, akterdäck, motor och roder.

Sedan var det Gösta, som inredde kajutan, byggde bord och bänkar i lastrummet, byggde de stora lådorna där vi förvarar flytvästarna.
 
Det var Gösta, som tillverkade den första masten, bommen och hela riggen för övrigt. Masten havererade många år senare, men då hade Gösta redan förberett en ny mast som låg färdig på hans tomt. Nu ligger nästa reservmast på hans tomt för att tas i bruk om mast nummer två skulle skadas. Masterna har Gösta valt ut i skogarna vid Granö. Han har sedan ringbarkat och färdigställt både nummer ett och två.
År 2002 var Helmi klar att börja segla med gäster. Ett mycket populärt resmål har genom åren varit att få komma ut till Ängskär och bli guidad av Gösta och hans Kerstin, som båda var fantastiska berättare och hade knivskarpa minnen.
 
Genom alla åren hade Gösta en stor och mycket viktig roll som bollplank åt alla, som arbetar med att hålla Helmi i fint skick. Han har varit ett ovärderlig kunskapskälla om Helmi, om segling, om hantering av tågvirke. Så fort ett problem eller bekymmer uppstod så kom samma kommentar: ”Vi får fråga Gösta”. Ja säg vad han inte kunde eller visste?

Vem ska nu övervaka oss och komma med tillrättalägganden? Vem ska gå ut i skogen och titta ut nästa gran till mast? Vem ska vara inspirerande guide på Ängskär?
Vad vi kommer att sakna Gösta!
 
Tack Gösta för allt Du gjort för att bevara sandkilen Helmi - Blidös kulturarv.
   
Föreningen Helmis vänner

[2020-10-24] Ny styrelsemedlem vald på höststämman

Styrelsemedlem Elmar Jehle Styrelsemedlem Elmar Jehle

På vårstämman, som hölls i direkt  anslutning före höststämman valdes i enlighet med valberedningens förslag två nya personer till styrelsen.
Bo Gustavsson  valdes till ordförande i Föreningen Helmis vänner och tillträder  när Crister Pettersson avgår. 
Elmar Jehle valdes in i styrelsen som ledamot.

Inom ramen för den försenade vårstämman passade stämman på att tacka av tre avgående styrelseledamöter:
Christer Pettersson, ordf. 2018 - 2020.
Pelle Ringhagen vice ordf. 2010 - 2020
Rose Kaulbach kassör 2009 - 2020.
 

[2020-10-24] Kombinerad vår- och höststämma

Stämmoprotokoll höst2020 Stämmoprotokoll höst2020

Föreningen Helmis vänner höll  den 24:e oktober en kombinerad vår- och höststämma i Almvik. Med lämpliga arrangemang för distansering i lokalen. Vårstämman hölls Pro Forma för att avlösa 2019 års styrelse och rapportera av ekonomi och verksamhetsplaner. Alla planerade seglingar under 2020 ställdes ju in tidigt under våren så det fanns inte så mycket att rapportera.
Vill du läsa hela protokollen kan du klicka på bilden här intill-->

[2020-10-24] Ny ordförande vald på höststämman

Föreningens ordförande Bo Gustafsson Föreningens ordförande Bo Gustafsson

Vår ordförande Christer Pettersson har under sommaren meddelat att han avser att avgå, så valberedningen fick i uppgift att hitta en ny frivillig och lämplig person för detta uppdrag. Även vår kassör Rose Kaulbach har tidigare valt att lämna sitt styrelseuppdrag för att bereda plats åt yngre förmågor! Rose åtar sig dock att fortsätta med att sköta Helmis kassa som adjungerad till styrelsen. Pelle Ringhagen, föreningens vice ordförande och säkerhetsansvarige under många år önskade också stiga åt sidan. Ett rejält pensum för valberedningen detta år alltså. På den efterföljande höststämman. kunde stämman välja Bo Gustafsson, helmi-skeppare med rötter i rederiverksamhet till ordförande och Elmar Jehle, däcksman på Helmi till styrelsemedlem.

[2020-04-02] Vårrustning av Helmi i Corona-tider

Peder Melin slipar masten Peder Melin slipar masten

,Under Håkan Lellkys sakkunniga ledning samlades några hågade underhållare för att slipa och fernissa bordläggning, mast och bom inför sjösättningen 20:e maj. Det var Olle, Bengt, Karin, Peder, Håkan och Anders, som med påbjudet avstånd från varandra målade och drack kaffe i solskenet. Årets underhåll av vårt kulturarv har krävt många arbetstimmar och det har kunnat fungera  tack vare många däcksmäns och medlemmars medverkan och ine minst Håkans fantastiska insatser.
Helmi är en gammal dam och vi får nog räkna med att satsa mer än hittills på underhåll om vi vill behålla fräschören från förbyggnaden för över 20 år sedan.

[2020-04-02] Vårrustning av Helmi

Lastrummet med virhe till nya däcksplank. OBS propparna till skruvhålen i förgrunden Lastrummet med virhe till nya däcksplank. OBS propparna till skruvhålen i förgrunden

Vårrustningen av Helmi är i full gång. Bilden visar reparationer av däck och kajuta. Även toan och kajutataket har reparerats med en ny dörr och nya takplank. Förste timmerman Birger har bytt ytterligare några däcksplankor midskepps. Som vi beskrivit tidigare slits däcket extra hårt av alla skor som drar med sig sand och jord ombord. Därför finns det en dörrmatta på bryggan där man går ombord. 

[2020-03-28]  Till minnet av skepparen Håkan Hedberg

Håkan Hedberg ombord på Helmi Håkan Hedberg ombord på Helmi

Tecknat av Bengt Eller vid budet 28/3 att Håkan avlidit på Norrtälje Sjukhus

Bästa .Håkan, bästa vän och seglarkompis.
 
Du har betytt så mycket för vår Roslags ö Blidö, med Ditt stora engagemang i vår ö:s utveckling. Här vill vi i synnerhet lyfta fram allt viktigt som Du gjort för Blidös stolthet, Sandkilen HELMI.
Redan från start när HELMI kom till Blidö i börja på 2000 talet var Du med och arbetade för att få vår ”pärla” sjöduglig. Tillsammans med bl.a. Hartmut Kaulbach lade ni grunden för vad vår HELMI är idag.
När vi i föreningen HELMIS Vänner talar om Dina insatser vill jag särskilt nämna en av Dina viktiga roller, där Du som skeppare tillsammans med Per Ringhagen utbildade och examinerade nya skeppare, en viktig och grannlaga uppgift.Håkan, omdömet om Dig är vad vi alla kommer att minnas ”Du var en riktigt bra sjöman”.
Förutom Dina sjömans-mässiga kunskaper, var Du alltid mycket glad och positiv något som uppskattades både av besättning och gäster.  Allt detta trots den mångåriga sjukdomen med tuffa behandlingar som Du dock aldrig beklagade Dig över.
 Du visade med Ditt sjömanskap på det allra bästa sätt vad som är viktigt, värdefullt, och vad som skapar trygghet ombord.
 Håkan, Föreningen HELMIS vänner framför sitt stora tack till Dig. Vi saluterar med ett trefaldigt hurra och gemensamt ” Kapten, Klart Skepp

  • [2020-03-28]  Årsstämma i Föreningen Helmis Vänner 2020 inställd
  • [2019-11-13]   höststämma i Föreningen Helmis Vänner 2019
27 medlemmar kom till mötet (foto Bengt Eller) 27 medlemmar kom till mötet (foto Bengt Eller)

Höstmöte i föreningen hölls lördagen den 9 november kl 11.15.Det kom 27 medlemmar  som kunde rösta in en ny medlem i styrelsen. Rolf Blomberg, som tog plats efter Rose Kaulbach, som stiigit åt sidan för att erbjuda sin plats till en yngre förmåga. Rose vill dock gärna fortsätta vara kassör i föreningen och hoppas därför bli adjungerad till styrelsen  i samband med att det nya verksamhetsåret börjar.
Vi tackar Rose för hennes mångåriga och ovärdeliga insatser för vår förening och ser fram emot att hon får fortsätta som ansvarig för föreningens ekonomiska redovisning och planering.
Samtidigt som vi hälsar Rolf välkommen till vår styrelse. Preliminär arbetsuppgift har antytts bli att föryngra i första hand Helmis besättningar.
Under stämman delade Christer också ut diplom till Milo Dahlmann som däcksman på Helmi.
Välkommen Milo! 

Innom kort kommer stämmoprotokollet att presenteras här.

[2020-03-28]  Till minnet av skepparen Hans Hoppe

Hans Hoppe till rors på Helmi Hans Hoppe till rors på Helmi

Framfört av Bengt Eller vid Minnesstunden 26/10 för Hans Hoppe i Almvik..

Bästa Hans.

Genom Ditt stora engagemang i föreningen HELMI Vänner, lärde vi känna varandra på ett så värdefullt sätt.Du tillsammans med Nils Rasmunsson och Per Ottosson skrev stadgarna (1998) för HELMIS VÄNNER, stadgar som även i dag alltjämt vägleder oss, och som håller vår gemensamma "pärla" flytande, till glädje för oss alla i föreningen och för våra gäster.

Som skeppare ombord, så länge hälsan stod Dig bi, var Du alltid korrekt och mycket omtyckt av gäster och besättningar. Och jag minns personligen att jag fick många goda och bra råd av Dig när jag började min karriär som skeppare ombord på HELMI.Du fanns där tillhands för oss alla.

I dag Hans, kan vi å HELMIS vägnar bara ge ett stort tack till Dig och Anne-Marie, för att Du/Ni gjort en stor insats för HELMI, Många HELMI vänner har visat sin uppskattning av Dig som en avgrundarna till Helmis förening och som en omtyckt och viktig vän.

Från HELMIs däck kan vi i dag bara säga " Kapten, klart skepp"

[2019-09-24]  Studiebesök från Stockholms Universitet

Torrsättning 2019 Torrsättning 2019

En grupp seniorer under ledning av Urban Nordin besökte Helmi uppallad på Bromskär tisdagen den 24:e september. Gruppen var intresserade av ämnet Stckholms och skärgårdens beroende av varandra och ville därför studera förhållandet när sandkilarna var en betydande del an transportsystemet under Stockholms uppbyggnad. Urban, som är sommarboende på Parkudden, Blidö bad Anders att berätta framför den torrsatta Helmi. Det blev en uppskattad föredragning med många intresserade frågor under någon timme innan gruppen fortsatte till Bromskärs nya marina för att studera modernare transportmetoder. Bilden till höger är från torrsättningen helgen innan.

[2018-03-23]   Föreningsstämma vår 2019

Verksamhetsberättelse 2018 Verksamhetsberättelse 2018

Årets vårstämma hölls traditiionsenligt i Almvik 25 medlemmar hade slutit upp, vilket får anses vara bra med tanke på att ingen avslutande underhållning hade aviserats,men goda mackor och ett gott resultat det gågna versamhetsåret höll stämningen på topp. Se bifogade protokoll och verksamhetsberättelse. Fred Rosenthal hjälpte oss med ordförandeklubban och Håkan Lellky utnämndes till Hedersmedlem nr 5 för sina enastående insatser som ledare för renoveringsarbetet på Helmi. Pelle Ringhagen informerade oss om Transportstyrelsens nya krav på egenkontroll och förändrade regler för registrering av fartyg. Både Manualen och Handboken är numera rättade i enlighet med dessa föreskrifter. Verksamhetsberättelsens omslag visar vår timmerman Birger Norman i samspråk med Lasse Johnsson  om den nyss basade och inpassade nya bordläggningsbrädan i aktern. 

[2018-11-22]   Konferensresa höst 2018

I oktober kunde föreningen traditionsenligt bjuda in säsongens besättningar + medföljande och några samarbetspartner till resa med Eckerölinjen till Åland. Eftermiddagen ombord ägnades åt en konferens med dels genomgång av den gångna säsongens seglingar oc aktiviteter dels utveckling av verksamheten och nya omvärldskrav. 2 skeppare och 3 besättningsmän erhöll sina diplom utdelade av Pelle Ringhagen. Därefter bjös till bords med viltmeny.

[2018-11-22]   Föreningsstämma höst 2018

Stämmoprotokoll höst2018-1 Stämmoprotokoll höst2018-1

Årets höst stämma hölls traditiionsenligt i Almvik 19 medlemmar hade slutit upp. Lite tunnt, men beslutsmässigt.Verksamhetsplanen för kommande året presenterades och beslutades av ståmman bifogat bugetförslag gicks igenom och nästa års medlemsavgifter beslutades (=oförändrade).Slutligen omvaldes några styrelsemedlemmar och revisorer. Under övrigt beslutade stämman att vår pärla i fortsättningen ska tas upp vartannat år för underhåll. Vill du läsa hela protokollet kan du klicka på bilden här intill-->

[2018-07-17] Till Möja med dans

Visst går det att dansa ombord! Lite trångt i lastrummet bara, men en slängpolska får alltid plats. Det är Lars Lindkvist och Tommy Wallster som spelar och Ewa och Bengt-Åke som dansar.

[2018-06-19] Reservbom

Eftersom lagningen av bommen med glasfiberarmerad plast bara skulle vara provisorisk påbörjades genast arbetet med att tillverka en ny bom. Preliminärt som en reservbom att sätta in om lagningen inte höll. 

Lasse Jonsson hade två nyfällda granar som kunde passa som ämne för en ny bom. De fanns i Kalvik på Blidö och Lasse kunde erbjuda hjälp med att transportera ner dem till Blidösundet. En nog så knepig manöver på smala krokiga vägar och en bit på den trafikerade Blidövägen. Allt avlöpte dock utan missöden tack vare Lasses traktor och många händer.

Därefter bogserades de två granstockarna till Österäng på andra sidan Blidö. Olle Norrby hade välvilligt ställt sin båt till förfogande. Bogseringen kunde genomföras i beskedliga 3 knop och utan malörer, men vid infarten till Österängsviken kom släpet för nära grundområdet och skadade en propeller.

Vid Roxells brygga mötte Gösta upp med traktor för att dra upp stockarna på gräsmattan där reservmasten ligger. Birger och Anders barkade båda stockarna för att de skulle få torka så att det var möjligt att bedöma vilken av dem som skulle passa att bli reservbom.

Några dagar senare valdes en av stockarna ut och lyftes upp på bockar med Oscar Anderssons lastare. Efter ytterligare några dagar kunde Birger påbörja arbetet med att bearbeta reservbommen. Först sågades den tjocka änden av stocken smal för att bli den aktersta änden av bommen. Toppen på granstocken ska vara närmast masten. Sedan hyvlades bommen till samma dimension som den gamla bommen.

Därefter fick reservbommen torka ytterligare och i början av augusti påbörjades behandling med linolja och terpentin.

[2018-05-27] Reparation av bommen

P-O och Anders åtog sig att göra den provisoriska reparationen av bommen. Först fixerades bommen så att den rätades ut i brottet och låg stadigt under inplastningen. Sedan injicerades epoxy i själva brottet och 4 stålband skruvades på bommen som armering. Därefter plastades en 1,5m lång tub över brottet med 5 lager grov glasfibermatta. Efter härdning kunde stöttorna tas bort och storseglet litsas fast på bommen.
Lagningen verkade hålla för de närmaste seglingarna, men med en rekommendation om segling endast i begränsad vindstyrka.

[2018-05-25] Sjösättning

Efter skrapning av överflödigt beck, målning av rostskydd och målning med bottenfärg var det så småningom dags för sjösättning. Under tiden hade övriga i Håkans arbetslag målat brädgången och sudbandet. Förnissat bordläggningen, masten och bommen. På babordssidan hade vid inspektionen ett par angripna nåt upptäckts. Dessa täcktes med en kopparplåt för att undvika ytterligare slitage.

Sjösättningen av Helmi gick som vanligt bra, men när masten lyftes rasade bommen ner från en av pallarna den låg på och bröts av. Brottet var inte helt genomgående utan bommen kunde lyftas med brottet provisoriskt spjälat. När Helmi anlänt till Stämmarsund beslutades att en provisorisk lagning med glasfiberarmerad plast skulle göras omgående för att säkra seglingarna kommande vecka.

[2018-04-19]  Reparation av bordläggning

En bordläggningsplanka i vattenlinjen nära aktern visade sig vara rötad i nåten och behövde bytas. Det fanns virke kvar hos Gösta Roxell från den senaste däcksrenoveringen och Birger Norman fick uppdraget att hyvla till den. Ett nog så grannlaga arbete eftersom plankan inte bara skulle passa exakt mot de befintliga borden utan dessutom visade sig vara vriden ca 13 grader. För att få den färdighyvlade plankan på plats behövde den därför "basas" dvs värmas upp i vattenånga ca 4 timmar för att bli tillräckligt mjuk för att kunna spikas på plats. Birger hade stor hjälp av Lasse Jonsson med inpassnngen av bordläggningsplankan.

[2018-04-07]  Botteninspektion

.Den 7 maj genomförde Transportstyrelsen en inspektion av Helmis undervattensskrov. Efter några smärre påpekanden, som enkelt kan åtgärdas kunde Helmi godkännas för vidare fart. Nästa inspektion blir troligtvis om 3 år. Besöket var ett led i den nya förordningen om egenkontroll som börjar gälla i år. Föreningens säkerhetsansvarige Pelle Ringhagen arbetar med genomförandet.

[2018-04-07]  Beckning

När drevningen började bli färdig var det dags för beckning. Det stora äventyret. Ingen av oss hade tidigare provat på metoden, åtminstone inte i den skala som nu var aktuell. Alla nåt under vattenlinjen skulle fyllas med varmt (ca 100 grader) beck ända ner till drevlinet.

Som förberedelse hade vi tillverkat ett antal borstar med långt skaft av sisalsnöre, som ska motstå värmen i becket. Det visade sig gå åt många bortar. Två kokplattor hade också lånats in. En för att smälta becket och en för att hålla det varmt under arbetet. 

Beckningen visade sig vara ett tidsödande arbete. Först måste bordläggningen närmast nåten skrapas rena från gammal färg för att becket ska fastna ordentligt. Sedan kunde det varma becket läggas på med borsten. Eftersom vi bara hade tillgång till en varmhållningsplatta kunde bara en person i taget göra beckningen. D.v,s, Håkan Lellky!

En fantastisk prestation som tog många arbetsdagar att genomföra. Vanligtvis var det flera som hörsammade Håkans kallelser och det behövdes för när becket har stelnat ska det beck som hamnat vid sidan av nåten skrapas bort. Det finns också andra arbeten som ska göras före sjösättningen.

[2018-03-15]  Drevning

Tidigt i vår - kanske lite väl tidigt - kallade Håkan till arbete med botten. Först gällde det att avlägsna all SikaFlex ur nåten och därefter skrapa bort bottenfärgen runt nåten för att ge becket fäste. Det visade sig vara ett tidsödande projekt som krävde flera arbetsdagar. Uppslutlingen var väl inte så lysnade mot slutet. Men totalt sett var det många som hjälpte till.

Så blev det dags att börja bättra på drevet där det fattades. Håkan hade hittat en hel säck med drev i sjöboden så det var bara att omsätta kunskaperna vi fick på drevningskursen och ge sig på nåten. 

Att banka in ny nåt där det saknades visade sig inte vara så svårt. Håkan hade sett till att märka ut de nåt som måste fyllas i. Lite jobbigt bara att hamra uppåt. För säkerhets skull hade Håkan bett Lars Jonsson komma förbi och berätta om vi gjorde rätt. Det var väl främst frågan om hur djupt ner i nåten som drevet borde vara. Det enkla svaret var: Lika långt in som nåten är bred.

Lars stannade kvar ett tag och hjälpte till med drevningen för att visa hur det ska göras och för att känna känna av hur mycket som behövdes.

[2018-01-16]  Informationsmöte om drevning

Många deltagare från Helmis besättning var församlade i Blidö IF:s lokal. Många deltagare från Helmis besättning var församlade i Blidö IF:s lokal.

Håkan Lellky hade 13 januari kallat till informationsmöte inför drevningen av Helmi i vår.


Lars Jonsson, Kalvik på Blidö, med mångårig erfarenhet av arbete med träskutor informerade om drevningsteknik, verktyg, beckning mm.

Varför drevas båtar?
Nybyggda båtar drevas med tjärinpregnerat lin främst för att stabilisera bordläggningen och göra skrovet styvare. Drevningen utförs ibland 3 gånger för att fylla nåten tillräckligt. Drevning runt hela båten en gång i taget för att förhindra skevhet. För att därefter täta skrovet ytterligare måste nåten förseglas med varmt beck som fäster både mot lindrevet och bordläggningen.

Lars visar hur  drevet ska placeras i nåten. Lars visar hur drevet ska placeras i nåten.

Hur går det till?
Lars demonstrerade hur linet först slås in tvärs nåten med ett sättjärn. En bred mejsel med ganska tunn egg. Linet vänds upp mot nåten igen och slås in tätt intill föregående törn osv. Därefter slås de uthängande törnarna in med en rabb. En bred mejsel med en bredare egg, ev räfflad. Linet ska slås in så mycket att det blir en lika djup som bred öppning kvar, vilken ska fyllas med beck.
För att få rätt tyngd i slagen används en stor träklubba, som ger ett mjukare slag och inte skadar mejslarna.

Till förseglingen av nåten med beck behövs dels ett par grytor att värma becket i dels en borste med långt träskaft. Helst också rejäla arbetshandskar!
Borsten tillverkar man själv av en käpp och sisalgarn, som läggs i åttor genom två utsågade springor i käppens ände. Det går åt många borstar…
Lars visade hur man använder borsten för att applicera beck på nåten och för att med spetsen på borsten samtidigt trycka ner becket mot lindrevet i nåten.

Drevjärn, klubba och lin samt en beckborste. Drevjärn, klubba och lin samt en beckborste.

Vad ska göras på Helmi?
Först måste nåten friläggas, vilket innebär att all gammal försegling av SikaFlex och liknande material ska avlägsnas utan att skada den underliggande lindrevningen. Till det arbetet rekommenderade Lars ett rundjärn med tillplattad krok så att man kan ”fiska ut” allt material som ska bort. Alla närvarande uppmanades snarast tillverka sin krok och två datum beslutades redan i januari/februari för rengöring av nåten så att de ska vara torra till drevningen.

Drevning och försegling med beck måste påbörjas tidigt i vår. Innan dess är det mycket material och verktyg, som ska införskaffas. Lars tipsade om att Båt & Byggnadsvård i Roslagen har ett sortiment av lämpliga produkter.
Att slå in drev där det behövs är ett ganska tungt jobb och det behövs många frivilliga krafter, som kan avlösa varandra. Lars har också lovat att ställa upp med instruktion på plats när vi påbörjar arbetet.
 
För att smälta becket behövs flera grytor, en som är i gång och en som står på värmning. Man för på det flytande, varma becket genom att gå baklänges.
Viktigt: becket får inte koka!

Sedan är det bara att måla botten!

Stort tack till Lars och Håkan 

Bilden: Håkan framför Lars imponerande samling drevjärn.

[2017-11-16]   Gösta Roxell 90 år

[2017-11-12]   Helmis höststämma

Lördagen den 11 november var det dags för Helmi höststämma i Almvik! Drygt 30 medlemmar deltog i stämman. Lennart Fridh valdes till orförande för stämman och Karin Ekenbäck till sekreterare. Verksamhetsplanen för 2018 presenterades av vice ordförande Per Ringhagen och budgeten för 2018 av ordförande Anders Broberg. Verksamhetsplanen faställdes av stämman. 
Inför stämman hade ordförande Anders Broberg och ledamot Erik Roxell meddelat att de önskade ställa sina platser i styrelsen till förfogande. Detsamma gällde revisor Fred Rosentahl och revisorssuppleant Karin Österman.
Valberedningen hade därför föreslagit Christer Pettersson som ny ordförande på 1 år och Håkan Lelky som ledamot på 2 år. Både Christer och Håkan fick möjlighet att presentera sig för stämman som därefter valde så som valberedningen föreslagit. 
Valberedningen hade också föreslagit Lennart Fridh som revisor och Eva Nilsson som revisorssuppleant på 1 år och stämman beslutade även här efter valberedningens förslag.
Inga övriga ärenden på agendan innebar några stämmobeslut och ordföranden avslutade stämman. Därefter avtackades Anders Broberg av Per Ringhagen.

Efter en kort fikapaus blev det sedan dags för Rasmus Karlsson, sjöräddare stationerad i Räfsnäs, att berätta om den svenska sjöräddningsorganisationen och om sjöräddningens insatser under flyktingkatastrofen i Medelhavet. En synnerligen intressant och gripande skildring av ett fortfarande aktuellt stycke skrämmande europeisk historia!

[2017-09-29]   Helmi torrsatt i Bromskär

Nu ligger Helmi uppallad på parkeringsplatsen vi Bromskärs hamn. Mobilkran och lastbil med trailer behövdes eftersom den planerade vagnen inte hann bli klar.

Som vanligt är det skrovet under vattenlinjen, som står högst upp på åtgärdslistan. Den fernissade bordläggningen behöver också bättras på. Särskilt runt vattenlinjen där isen på sina ställen nött bort den. Sudbandet och brädgången ska målas och reparareras på ett par ställen. 
Toadörren och innertaket i kajutan behöver renoveras. Yttertaket läcker på några ställen som måste åtgärdas. Helmi ska också få ytterligare en automatisk länspump. 
Masten behöver slipas och ytbehandlas och alla vantfästen ses över. Kapellet skickas på renovering.

En hel del att göra alltså! Vi hoppas att många vill hjälpas åt framåt våren. Det är bara att anmäla sig till Håkan Lellky eller info@helmi.se eller personal@helmi.se, så hör Håkan av sig när det blir dags.

Måndagen den 9 oktober börjar vi täcka Helmi för vintern. Även då går det bra att anmäla sig till Håkan för att vara med och hjälpa till. 


Sandkilen Helmi - Series II

En andra serie av Sandkilen Helmi som modell finns nu till försäljning. Modellen är liksom den första serien detaljrik och skalenlig, samt handbyggd i trä.  Modellen erbjuds i skala 1:25  och är 63 cm. Modellen finns att beskåda på Promero Boats showroom på Sankt Eriksgatan 113 i Stockholm som också säljer modellen. För mer information ring Gustaf Uggla 070/590 23 97 eller besök www.promeroboats.se

Boken om Helmi

 

Äntligen - på initiativ från Skeppare Bengt Eller har vi nu tillverkat ett provexemplar av boken om Sandkilen Helmi. De flesta fotografierna är även tagna av honom själv!

 

Metoden heter "Print on Demand". Trycktekniken är mycket flexibel och snabb vilket gör att fler ideér växer fram, bl.a kan vi erbjuda våra kunder vid gravsättningsseglingar en exklusiv bok om just deras speciella dag.

 

Boken kommer att premiärvisas på Båtmässan i montern hos Promero Boats AB är det tänkt!

 

Priset uppskattas till c:a 600 kr per exemplar!

Länspump - originalmodell

 

Så här såg länspumpen ut i en Sandkil förr i tiden. Bilden är tagen i Blidö kyrka på den skalenliga modell som finns att beskåda i ett av fönstren!

 

 

 

  

 

Spontana insatser - det uppskattas!

 

Tre stycken nytillverkade "naglar" som ersättning för den som gått av och som jag tog hand om på väg till Fredlarna 8/9.


Två stycken av ek och en i ene, viket jag tror att den gamla var tillverkad av när jag jämför lukten. En för direktmontage och två i reserv.


De finns nu på mitt ställe på Väddö och jag kommer att leverera "naglarna" vid lämpligt tillfälle innan kommande seglingssäsong

 

Med vänlig hälsning
Per A. Persson

 

 

Lästips!

Du kanske redan har denna bok i hyllan, men för de som saknar just denna titel finns det nu två exemplar under auktion hos Tradera!

 

Det kanske kan vara något att fördjupa sig i en mörk höstkväll, eller ge bort som present till någon bekant med koppling till Sandkilen Helmi på Blidö. Se även här under Boktips!

 

           Trevlig läsning!

 

När Helmi mötte Goliat . . .

 

Bilden är tagen den 15 juli 2008 då Ostindiefararen Göteborg under pompa och ståt besökte Norrtälje hamn eskorterad av bl.a Sandkilen Helmi.

 

                                                                                                  Foto: Erik Åhman

 

Stämmarsund - Blidö 1920-tal

Pokalen från 1897


Det är få personer som sett denna pokal i verkligheten eftersom den är i privat ägo. Vi har nu lyckats föreviga den på bild med hjälp av Per Ottosson och Bengt Eller.


För de som inte studerat Sandkilen Helmis historia kan vi berätta att silverpokalen är 1:a priset vid storbåtsseglingarna den 14 juli 1897 i regi av KSSS, Kungliga Svenska Segel Sällskapet.


                              Klicka på bilden så blir den förstorad!
 . . . med några år på nacken! . . . med några år på nacken!

Granen fälldes den 8 mars 2012

 

Styrelsen har beslutat att ta fram ett nytt ämne till en reservmast efter förra årets masthaveri. Turligt nog fanns det då ett ämne som Familjen Roxell iordningställt - annars hade leveranstiden varit två år. Det blir en traditionell mast av gran, dvs massiv. Det är f.ö en konstart som även används då man tillverkar en riktig flaggstång - kanske något för Dig som tröttnat på din  "pling-plong-stång" av plast.

 

De personer som vill engagera sig i detta hantverk "old school" uppmanas att kontakta Erik Roxell, e-post: drift@helmi.se