D i s t a n s h a n d e l / k ö p v i l l k o r

När det gäller distanshandel till privatpersoner så följer vi självklart de riktlinjer som är fastställda enligt svensk lag samt utarbetade rekommendationer från Konsumentverket. Se, nedanstående pdf-dokument.Beträffande försäljing mot företag och organisationer i Sverige gäller ett annat lagrum (köplagen). Dessa villkor ses nedan som ett nerladdningsbart pdf-dokument.