V e m   d ä r  .  .  .

Intäkter från seglingar med den K-märkta Sandkilen Helmi är en viktig förutsättning för bevarandet av Roslagens enda kvarvarande Sandkil. Avgifter från medlemmar och inkomster från försäljning av artiklar i butiken bidrar till viss del, men huvuddelen av Föreningen Helmis Vänners intäkter kommer från vår seglingsverksamhet.

 

Kostnaderna för drift och underhåll har kunnat hållas på en minimal nivå genom att stora delar av verksamheten bedrivs på ideell basis. Exempelvis utgår ingen ersättning till Helmis skeppare eller övrig besättning förutom rena kostnadsersättningar.

 

Det stora inslaget av ideell verksamhet har gjort det möjligt att erbjuda seglingar med Sandkilen Helmi till ett, för de flesta, överkomligt pris.

 

Föreningen Helmis Vänner står idag på fem pelare varav fyra stycken ses nedan - den femte pelaren är våra medlemmar som stöttar oss i alla väder. Vill även Du stödja oss som medlem så finns det mer att läsa på denna sida . . .

Segling/Charter

Sponsorer & Gåvor

Webshop

Vid köp från vår webshop blir Du som kund en indirekt sponsor till vår verksamhet - tack till Er alla!