Policy för behandling av personuppgifter
Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Förordningen innebär förändringar för de som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet. Föreningen Helmis Vänner, som för sin verksamhet använder digitala personregister enligt förteckningen nedan, har därför antagit denna policy för behandling av personuppgifter.

Föreningen Helmis Vänner behöver spara vissa personliga uppgifter om dig som är beställare.
- För att kunna kontakta dig per telefon, e-post eller brev i samband med seglingen.
- För att kunna fakturera dig och följa upp betalningsrutinen.
- För att kunna kontakta dig med erbjudanden om medlemskap och kommande säsonger.

Föreningen behöver spara vissa personliga uppgifter om dig som är passagerare.
- För att kunna kontakta dig per telefon eller e-post i samband med seglingen.
- För att på ett säkert sätt kunna identifiera dig i samband med seglingen.
- För att kunna kontakta dig med erbjudanden om medlemskap och kommande säsonger.

Föreningen behöver spara vissa personliga uppgifter om dig som är medlem.
- För att kunna kontakta dig per telefon, e-post eller brev i samband med föreningsärenden.
- För att kunna avgöra din behörighet till sekretesskyddad information i föreningens system.
- För att kunna avgöra din typ av medlemskap.

Föreningen behöver spara vissa personliga uppgifter om dig som är besättning på Helmi.
- För att kunna kontakta dig per telefon, e-post eller brev i samband med bemanningsärenden.
- För att kunna avgöra din behörighet till sekretesskyddad information i föreningens system.
- För att kunna avgöra din behörighet som besättning på Helmi.

Föreningen behöver spara vissa personliga uppgifter om dig som är funktionär i föreningen.
- För att kunna kontakta dig per telefon, e-post eller brev i samband med föreningsärenden.
- För att kunna avgöra din behörighet till sekretesskyddad information i föreningens system.
- För att kunna presentera nödvändiga kontaktuppgifter på föreningens publika webbsida.

Personuppgifter som inte är relevanta för föreningens verksamhet ska inte sparas i föreningens register. Eftersom endast de personuppgifter som är nödvändiga för föreningens verksamhet enl ovan sparas anses ovanstående brukare av föreningens tjänster/verksamhet ha givit sitt samtycke till registreringen. Det går t ex inte att boka en segling från webbsidan utan att aktivt kryssat för samtycke om lagring av personuppgifter. Vid personlig försäljning av segling eller personalvärvning ska personen upplysas om denna policy för lagring av personuppgifter.

Alla personliga uppgifter sparas sekretesskyddat och är inte tillgängliga på publika webbsidor annat än där så angivits i denna policy. Utdrag ur eller radering av egna uppgifter i föreningens personregister ska begäras skriftligt till web@helmi.se eller per brev ställt till Föreningen Helmis Vänner med bifogad kopia av giltig id-handling vid behov.

Personuppgifter i föreningens register får inte lämnas ut till utomstående. Person som önskar digitalt kopiera eller flytta egna personuppgifter ska få hjälp av föreningen med detta. Detta gäller dock inte föreningsrelaterade data, som t ex datum, statistik eller systembehörighet.

Som användare av föreningens administrativa system, besättning och funktionärer, ska du också veta att systemet använder cookies för att verifiera din behörighet till webbsidorna. Det är en temporär cookie (session cookie), som används endast under den tid du besöker webbplatsen och försvinner automatiskt när du stänger din webbläsare.