Pressklipp

Dagligen skildras händelser via bilder & artiklar i olika typer tidningar - så även om Sandkilen Helmi som i egenskap av kulturbärande fartyg då och då medverkar i dessa sammanhang.

På denna sida kommer vi löpande att samla på oss artiklar om Helmi som "saxats" från tidningar och övriga medier!

• S A X A T •

Har Du som läser detta en samling med sparade artiklar om Sandkilen Helmi. Vill du att de publiceras på denna sida? Artiklarna kommer att sparas som pdf-filer.

Skicka dem gärna till oss!