Sandkilen Helmi är renoverad till ett fantastiskt skick av Sjöhistoriska Museet och av den ideella Föreningen Helmis Vänner på Blidö, som numera förvaltar och äger henne. Hon är unik i sitt slag samt en viktig del av skärgårdens kulturarv och är därför K-märkt.


Helmi är även en symbol för den livskraftiga Blidöbygden. Avsikten är att nyttja henne för utbildning och ungdomsverksamhet, seglingar för medlemmar, planerade segelturer, charter, gravsättningar tilll havs, sponsorer m.m.


Vi vill på detta sätt visa vår tacksamhet för det finansiella stöd som Roslagens Sparbanks Stiftelser  givit oss genom åren - en mycket uppskattad hjälp som bland annat möjliggjort nyinvesteringar i form av oceanklassade segel samt övrigt fartygsunderhåll av stora mått.


Se, gärna bildspelet som visar resultatet av det stora underhåll som utförts vintern 2012.                       Hjärtligt tack från oss alla!