Prisinformation mm 2022

Prisinformation

Intäkter från seglingar med den K-märkta Sandkilen Helmi är en viktig förutsättning för bevarandet av Roslagens enda kvarvarande Sandkil. Avgifter från medlemmar och inkomster från försäljning av artiklar ombord bidrar till viss del, men huvuddelen av Föreningen Helmis Vänners intäkter kommer från seglingsverksamheten.

Kostnaderna för drift och underhåll har kunnat hållas på en minimal nivå genom att stora delar av verksamheten bedrivs på ideell basis. Exempelvis utgår ingen ersättning till Helmis skeppare eller övrig besättning förutom rena kostnadsersättningar.

Det stora inslaget av ideell verksamhet har gjort det möjligt att erbjuda prisvärda seglingar med Sandkilen Helmi.

Grundpris för heldagssegling: Vuxen 1150:-, barn (t. o. m 12 år) i målsmans/vuxet sällskap 550:-. Utöver grundpriserna tillkommer för vissa seglingar ett pristillägg som anges i seglings-programmet. 
Hundar, katter eller andra husdjur får inte tas med ombord.

Passa på att bli medlem!
 

Önskar Du chartra Helmi, dvs hyra hela båten inklusive besättning?

Bokningar faktureras i normalfallet och skall betalas senast 10 dagar efter fakturadatum till vårt Bankgiro 381-1585. Vid betalning efter förfallodatum riskerar man att bokade platser säljs vidare. Om bokning görs nära avgångsdatum kan det bli nödvändigt med kontant betalning mot kvitterad faktura, eller Swish, för att bokningen ska vara giltig på avgångsdagen.

Vill Du gratulera någon i samband med en högtidsdag - en förlovning, födelsedag eller ett guldbröllop! Vi kan nu erbjuda våra kunder, att på ett enkelt sätt, köpa de mycket uppskattade presentkorten, se ytterligare info på denna sida>>

Inställd segling
Om antalet betalande passagerare till en öppen segling understiger 6 vuxna, kan seglingen ställas in, varvid inbetalda avgifter återbetalas. Beslut om inställd segling tas då senast 5 dagar före avgång och berörda kontaktpersoner underrättas omgående.

Det är varje seglings skeppare som avgör om en segling måste ställas in, exempelvis vid hård vind eller annan orsak. Vid inställd segling  pga ovanstående skäl återbetalas inbetald avgift till fullo.
Avbokningsregler Öppna seglingar

Vid avbokning från kundens sida återbetalas hela inbetalda avgiften om avbokningen sker mer än en månad före avgångsdatum. Om avbokningen sker senare debiteras en bokningsavgift med 20% av bokningens totalpris.  I de fall avbokning sker senare än en vecka före avgång har föreningen rätt att debitera hela bokningens totalpris.
Avbokningsregler Charter  
Om kunden avbokar mer än 2 veckor före avgångsdatum erbjuds nytt seglingsdatum eller återbetalas hela avgiften. Vid avbokning 2 veckor eller mindre före avgångsdatum återbetalas 80% av avgiften om nytt datum ej är möjligt att erbjuda.