Villkor och praktiskt

Pris och betalning

Priserna framgår av respektive segling. Grundavgiften för en dagssegling är 1200 kr/vuxen men några turer har en högre avgift. Helmi kan bara ta 12 passagerare. Förutom vuxna som betalar fullt pris räknas även barn upp till 12 år i vuxens sällskap som passagerare och betalar halva avgiften för en vuxen. Barn under 1 år räknas inte som passagerare och reser gratis men ska hållas av en vuxen under hela resan.

Betalningen görs direkt vid bokningen. Om seglingen är fullbokad ställs man i kö och betalar först när man blir antagen.

Allmänt

Vi är beroende av väder och vind vilket gör att vi inte alltid kan hålla utsatt tid för hemkomst. Vår ambition är alltid att segla men ibland måste vi gå för motor, för att komma fram till dagens destination eller för att det blåser för mycket eller för lite.

För varje segling ska det finnas en namnlista på samtliga ombord. Den listan ska vara tillgänglig i land. Inför avfärd ska alla prickas av med namn och eventuella ändringar i den preliminära listan noteras och sparas i land.

Under resan ska flytväst alltid bäras när vi är ombord. Flytvästar finns att låna på båten. Det kan tyckas vara rätt gott om plats på båten men hantering av en segelbåt kräver rätt mycket manöverutrymme för besättningen vid vissa tillfällen. Alla behöver var uppmärksamma på det som krävs för en säker framfart.

Vanligtvis är gästerna välkomna att hjälpa till vid seglingen. Det är delvis ett ganska tungt arbete men det är roligt att pröva på eftersom vi seglar på samma sätt som man alltid gjort på båten. Det finns t.ex. inga vinschar, allt går med handkraft.

Det är bra att tänka på att det kan bli rätt kallt på sjön, även varma dagar. I solen med vinden i ryggen kan det vara jättevarm och skönt. På en annan bog kan det bli kallt så det är bra att ta med sig varma kläder även om dagen ser ut att bli varm. Solglasögon och huvudbonad kan vara bra att ha.

Mat och kaffe ingår i nästan alla seglingar. Gör det inte det så framgår det av informationen om respektive segeltur.

Personer med funktionsnedsättning bör alltid tala med bokningsansvarig i förväg. Särskilt några resmål kan vara besvärliga då förtöjningen vid strandhugg kan vara mot en klippa vilket gör det svårt att komma iland.

Inställd segling

Om antalet betalande passagerare till en öppen segling understiger 6 vuxna, kan seglingen ställas in, varvid inbetalda avgifter återbetalas. Beslut om inställd segling tas då senast 5 dagar före avgång och berörda kontaktpersoner underrättas omgående. Det är varje seglings skeppare som avgör om en segling måste ställas in, exempelvis vid hård vind eller annan orsak. Vid inställd segling pga ovanstående skäl återbetalas inbetald avgift till fullo.

Avbokningsregler, öppna seglingar

Vid avbokning från kundens sida återbetalas hela inbetalda avgiften om avbokningen sker mer än en månad före avgångsdatum. Om avbokningen sker senare debiteras en bokningsavgift med 20% av bokningens totalpris.  I de fall avbokning sker senare än en vecka före avgång har föreningen rätt att debitera hela bokningens totalpris.

Avbokningsregler, charter

Om kunden avbokar mer än 2 veckor före avgångsdatum erbjuds nytt seglingsdatum eller återbetalas hela avgiften. Vid avbokning 2 veckor fram till 1 vecka före avgångsdatum återbetalas 80% av avgiften, om avbetalning sker senare debiteras hela bokningens totalpris. Om seglingen behöver ställas in med hänsyn till väder och vind, återbetalas avgiften. Dock delar bokaren och föreningen på de kostnader som föranletts av bokningen, t.ex. catering av mat.