Svartlöga Ornitolog-segling

Vi spejar efter fåglar både till sjöss och till lands under sakkunnig guidning.

Ornitolog Jesper Norrby följer med Helmi från Stämmarsund och guidar oss bland sjöfågel på färden till och från Svartlöga.

Svartlöga är en stor ö med varierad växlighet och rymmer goda förutsättningar för många fågelarter. Ön är mycket låglänt till skillnad från flera andra skärgårdsöar.

.

Karaktäristiskt för ön är den stora lövskogen, genombruten av ängar, kärr och busksnår, vilket i hög grad gynnar både insekter och fågellivet.

Tid: Från kl 09 till ca kl 17
Pris: 1 200 kr/vuxen och 600 kr/barn
Kaffe, lunch och guidning ingår

Boka segling till Svartlögas fåglar

Inga aktiviteter eller artiklar hittade